Nuo 2021 m. liepos 1 d. Eurocom reorganizavimo būdu buvo prijungtas prie UAB „Bitė Lietuva“, įmonės kodas 110688998, adresas Žemaitės g. 15, Vilnius, Lietuva (toliau – BITĖ). Atitinkamai BITĖEurocom perėmė visas paslaugų teikėjo teises ir pareigas: sutarčių sudarymą ir vykdymą, mokėjimų administravimą, atsiskaitymo už suteiktas paslaugas kontrolę, apskaitą, skolų išieškojimą, skundų nagrinėjimą ir kt.

www.bite.lt