naudinga / SOS

Skambučiams į trumpuosius numerius taikomas standartinis tarifas – 0,39 Lt/min. (0,11 EUR/min.) su PVM, jei nėra nurodyta kitaip. Skambučiai ir SMS trumpaisiais numeriais nėra įtraukiami į mokėjimo plano mokestį.