paslaugų teikimo sąlygos

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos
Tai paslaugų teikimo sąlygos, kurias taikome visiems savo klientams − paslaugų teikimo pradžia, atsiskaitymo tvarka, paslaugų sustabdymas ar nutraukimas ir pan. 

Specialiosios paslaugų teikimo sąlygos
Specialiosiose sąlygose yra aprašomi kliento individualūs pasirinkimai – pageidaujamos paslaugos, mokėjimo planai ir kt.