Ryšys Europos Sąjungoje ir EEE

Paslauga Kaina
Išeinantis skambutis (Eur/min.) 0,01
Įeinantis skambutis (Eur/min.) 0
SMS (Eur/vnt.) 0
Duomenų perdavimas (Eur/MB) 0

Pastabos: Minutės, SMS ir megabaitai naudojami iš turimo plano. Kainos visur nurodomos su PVM.

Keliaujant kitose, ne ES ar EEE, galioja tarifai užsienyje, kuriuos galite sužinoti įvedę dominančios šalies pavadinimą „Šalies paieškoje“ ar „ Visų šalių sąrašas.

  • Viršijus planų ir atskirų paslaugų paketų suteikiamas min, SMS ir GB, kiekvienas vienetas bus apmokestinamas atskirai pagal mokėjimo plane numatytus tarifus Lietuvoje ir papildomai aukščiau lentelėje nurodytais tarifais.
  • Keliaujant Europos Sąjungos bei Europos Ekonominės Erdvės šalyse taikomi Europos Sąjungos (ES) reguliavimo leidžiami duomenų kiekio limitai ir /ar kiti apribojimai, apie kuriuos galite daugiau sužinoti čia.
  • Pažeidus ES leidžiamus duomenų kiekio limitus ir/ar kitus apribojimus, taikomos didmeninės reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainos: 0,0387 Eur/min., 0,0121 Eur/SMS, 0,0053 Eur/MB su PVM. Įeinančio skambučio kaina – 0,0131 Eur/min.
  • Taip pat tiek Lietuvoje, tiek keliaujant Europos Sąjungos bei Europos Ekonominės Erdvės šalyse galioja sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisyklės